Skilsmisse – separation

Skilsmisse – separation – Overtagelse af ejendom

Du er i sikre hænder med Skødehuset.dk

Hvis den ene af jer ønsker at overtage den andens ejerandel af ejendommen, når samlivsophør eller skilsmisse indtræder,  kan vi være behjælpelige.

Den aftale I, som parter er blevet ening om hedder en overdragelsesaftale. Heri fremgår alle parternes aftale og vilkår.

Den gæld I har sammen i ejendommen skal der foreligge dokumentation på at den part, som bliver tilbage i ejendommen har fået “grønt lys” fra alle tinglyste panthavere – såsom kreditforening, bank mv. Således at den part der bliver skrevet ud af ejendommen kan frigøres for sine gældsforpligtigelser overfor ejendommen.

Overdragelsesaftalen skal efterfølgende tinglyses.

Der er mulighed for fritagelse af den variabel tinglysningsafgift på 0,6 % af overdragelsessummen og alene kun betale den fast tinglysningsafgift på kr. 1.660. Det kræver dokumentation i form af separations- eller skilsmissebevilling.

Har man derimod ikke været gift, skal der betales tinglysningsafgift af 0,6% af overdragelsessummen med tillæg af fast afgift på kr. 1.660,00. Se evt. under “tinglysningsafgift”

 

For udarbejde af overdragelsesaftale med efterfølgende tinglysning har vi et honorar på kr. 2.495,00 + moms. Dertil kommer tinglysningsafgiften som beskrevet ovenfor.