SKILSMISSE – Hvad nu ?

SKILSMISSE – Hvad nu ?

SKILSMISSE – HVAD NU? 💔
Når et ægtepar ejer deres ejendom og har formuefællesskab, kan det i forbindelse med separation eller skilsmisse blive aktuelt, at den ene part overtager den anden parts del af ejendommen. 🏡

Det kræver ligeledes, at parten overtager ejendommens gældsforpligtelser for derefter at blive eneejer. Hertil kræves et skilsmisseskøde, der skal tinglyses på ejendommen. Dette skøde fungerer som et nyt skøde, hvoraf den nye eneejer af ejendommen fremgår. I den forbindelse skal der sammen med det nye skøde indsendes skilsmissebegæring til tinglysning.

💰 En evt fælles gæld i ejendommen skal den overtagende part have skriftligt bevilling fra låntager om efterfølgende ene om gældsforpligtelsen, således at den anden part er frigjort for sine forpligtigelser vedr. ejendommen.

Ulig tinglysning af et almindeligt skøde i forbindelse med overtagelse af fast ejendom, er skilsmisseskødet ikke underlagt de samme afgiftsregler. Afgiften for tinglysning af et skilsmisseskøde udgør en fast pris på 1.660 kr. betinget af, at der i ægteskabet har været formuefællesskab mellem ægtefællerne.

Med en skilsmissebegæring er der afgiftsfrihed på købesummen af ejendommen, hvorimod er parret ”papirløst samlevende”, skal der betales en afgift på 0.06 % af købesummen.

Ønsker du at høre mere eller få hjælp til et skilsmisseskøde, så kontakt os på 📞 tlf. 5065 5064