Auktionsskøde – Tvangsauktion

Udarbejdelse og tinglysning af auktionsskøde eller transportskøde.

Du er i sikre hænder med Skødehuset.dk.

Har du været højst bydende på tvangsauktion er der en lidt anderledes fremgangsmåde i forhold til at få hjemtaget auktionsskøde. Der er følgende formkrav der skal være opfyldt før man kan tinglyse auktionsskøde:

  • Betaling af størstebeløbet jf. salgsopstilingen.
  • Betaling af sikkerhedsstillelsen i forhold til dit bud.
  • Samtykkeerklæring fra panthavere.
  • Udskrift af retsbogen over auktionen.

Når ovennævnte forhold er på plads kan man hjemtage auktionsskødet. Som regel går lysningen til manuel behandling, hvilket taget et par dage ift et normalt skøde. Afgiften til staten er 0,6 % af budsummen + 1.660 i fast beløb.

Skødehuset.dk hjælper med alt ovennævnte til kun 2.495,00 + moms.

 

Skulle du have  ønske at sælge den købte ejendom inden for det 1. år, så har man mulighed for at udskyde lysning af ejendommen, således at man får lavet et transportskøde til køber. Transportskødet giver din køber ret til at få hjemtaget dit auktionsskøde.

 

Vi er klar ved telefonen på tlf: 5065 5064 til at svarer på evt. spørgsmål