SKILSMISSE – Hvad nu ?

SKILSMISSE – HVAD NU? 💔 Når et ægtepar ejer deres ejendom og har formuefællesskab, kan det i forbindelse med separation eller skilsmisse blive aktuelt, at den ene part overtager den anden parts del af ejendommen. 🏡 Det kræver ligeledes, at parten overtager ejendommens gældsforpligtelser for derefter at blive eneejer. Hertil kræves et skilsmisseskøde, der skal tinglyses på…
Læs mere